top of page
Szukaj
  • Marta Szybiak-Kędzia

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanych zmianach w ustawie o #cudzoziemcy i innych aktów prawnych, w tym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany mają ułatwić otrzymywanie #zezwolenia na pracę i ułatwić #legalizacjaPobytu.


Jest to bardzo dobra informacja nie tylko dla cudzoziemców, ale i dla #pracodawca. Jak czytamy w komunikacie zmiany mają na celu m. in. uproszczenie procedur i poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Projekt przewiduje także ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski. W przepisach końcowych projektu ustawy – art. 7-10 przewiduje się szczególną regulację o charakterze czasowym, przewidującą uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed dniem 14 marca 2020 r.

link:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r7570195,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-o-zmianie-niektorych-innych.html

32 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
APrawa_logo.png
bottom of page