top of page
APrawa_logo.png

ARCHITEKTURA PRAWA

 

Budujemy rozwiązania prawne dla biznesu, wspieramy przedsiębiorstwa w ich rozwoju. Dostosowujemy się dla Klientów, tak aby nie "zabijać" biznesu. 

Nie boimy się trudnych spraw i nieszablonowych rozwiązań. Nasze doświadczenie i kompetencje przekładają się na Wasz sukces.

NASI SPECJALIŚCI

(strona w przebudowie)

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

MARTA SZYBIAK-KĘDZIA

portret-12.jpg

Adwokat procesualista, specjalista z zakresu zarządzania ryzykiem prawnym (compliance), w szczególności w obszarach ochrony danych osobowych i nieosobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz third party management. Ukończyła studia podyplomowe „Analityk Compliance i AML”. Uczestnik kursów w zakresie OSINT-u. Uczestnik kursu „Techniczne i Prawne Aspekty Cyberbezpieczeństwa”. Zarządza praktyką ochrony danych osobowych nadzorując, a także osobiście prowadząc projekty wdrożenia i aktualizacji procedur ochrony danych osobowych między innymi dla instytucji finansowych, podmiotów z branży e-commerce, agencji marketingowych, podmiotów z branży nowych technologii, podmiotów z branży beauty.  

 

Jest autorem szkoleń zwiększających świadomość ochrony danych osobowych i nieosobowych w przedsiębiorstwach, z zakresu analityki AML. Prowadzi szkolenia w branży beauty z zakresu compliance. Ceniona przez klientów za jej pragmatyczne podejście do tematu ochrony informacji.

 

Wspiera przedsiębiorców także w obszarze prawa pracy, łącząc tą dziedzinę z umiejętnościami w zakresie oceny ryzyka, compliance oraz ochrony danych osobowych.​

Specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego. Zarządzała z sukcesami praktyką postępowań spornych, mających na celu zmaksymalizowanie zaspokojenia wierzycieli w jednej z największych kancelarii w Wielkopolsce.

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

RAFAŁ FROK

  • Szary LinkedIn Icon
portret-8.jpg

Radca prawny, na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa administracyjnego. Specjalizuje się w prawie umów, procesie inwestycyjno – budowlanym i prawie zamówień publicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych kubaturowych i liniowych w tym  również inwestycji przygotowanych na wzorach kontraktów budowlanych opartych o warunki kontraktowe FIDIC (np. inwestycje WCWI: Segment „B” Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz budynek „Za Bramką”). Prowadził oraz nadzorował kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Występował przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych reprezentując zamawiających.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii adwokackiej (2002-2005), w największym polskim przedsiębiorstwie energetycznym branży gazowej (2004-2011) oraz  w jednej z wiodących kancelarii prawnych na rynku poznańskim (2013-2019).

Czterokrotnie wskazany w rankingu The Legal 500 EMEA - Polska w branży „Inwestycje budowlane” (2018, 2019, 2020, 2021).

tel. +48 501 608 592

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

AGATA PIECHOCKA

portret.jpg

adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, uczestnik studiów podyplomowych „Podatki i Doradztwo Podatkowe” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Specjalizuje się w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów krajowych i zagranicznych z obszaru prawa gospodarczego   i  handlowego. Jej doświadczeni zawodowe obejmuje reprezentowanie przedsiębiorców zarówno w postępowaniach przed organami   administracyjnymi jak i w postępowaniach sądowych. Przeprowadza również podmioty przez procedury związane z ubieganiem

się o dofinansowanie z funduszy europejskich na wykonanie planowanych przedsięwzięć.

Interesuje się i praktykuje w obszarze prawa ochrony środowiska w zakresie praw i obowiązków podmiotów, których działalność oddziałuje na środowisko. Przeprowadza analizy prawne w zakresie wykorzystania gruntów pod inwestycje oddziałujące na środowisko. Doradza podmiotom z branży nieruchomości w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz wdrożenia rozwiązań prawnych w tym stosownych procedur wewnętrznych związanych ze zmianami regulacji prawnych.

Posiada doświadczenie w tworzeniu procedur i wdrażania u przedsiębiorców zasad wynikających z regulacji związanych z ochroną danych osobowych. Posługuje się językiem angielskim.

tel. +48 513 750 197

bottom of page