top of page
Szukaj
  • Marta Szybiak-Kędzia

Zmiany w #prawoOchronyŚrodowiska

W wykazie prac legislacyjnych i programowych pojawiła się informacja o projekcie zmian w ustawie #PrawoOchronyŚrodowiska, a wśród nich nowe obowiązki dla przedsiębiorców i zróżnicowanie kar administracyjnych za niektóre #naruszenia.
W wykazie prac legislacyjnych i programowych pojawiła się informacja o projekcie zmian w ustawie #PrawoOchronyŚrodowiska, a wśród nich nowe obowiązki dla przedsiębiorców i zróżnicowanie kar administracyjnych za niektóre naruszenia, w tym ta bardzo istotna a dotycząca opóźnienia w złożeniu sprawozdania w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – ma być uzależniona od rozmiaru opóźnienia. Projektuje się też wprowadzenie nowego obowiązku przekazywania w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja wymieniona w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.


Wśród projektowanych sankcji administracyjnych:

a) w stosunku do prowadzących instalację, tj. kary administracyjnej w wysokości 5000 zł za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego instalacja jest prowadzona,

b) wprowadzenie kary administracyjnej w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni (zamiast 50 000 zł) za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006,

c) zmniejszenie wysokości kary administracyjnej z kwoty 25 000 zł na przedział kary w wysokości od 500 zł do 5 000 zł, wymierzanej w zależności od wagi naruszenia, za niezapewnienie przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności.


Link do wykazu: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2273845176,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-ochrony-srodowiska.html


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
APrawa_logo.png
bottom of page