top of page
Szukaj
 • Marta Szybiak-Kędzia

Rząd projektuje spore zmiany w sprawach rodzinnych – kontakty, wysłuchanie małoletniego, alimenty

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znów pojawiła się informacja o planowanych przez rząd zmianach w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Pierwotnie prace te miały się zakończyć w 2021 r. Obecnie przeniesiono je na I/II kwartał 2022 r. Projektowi nadano numer U261.Projekt znajdziecie pod linkiem:


Według rządu projekt zakłada

„wzmocnienie pozycji małoletniego z punktu widzenia ochrony jego dobra, usprawnienia postępowania między innymi w sprawach o alimenty, rozwód, ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, usprawnienia postępowań w sprawach rodzinnych i wzmocnienia skuteczności orzeczeń lub ugód o wykonywaniu kontaktów z dzieckiem, a nadto uregulowania kontaktów z ubezwłasnowolnionym całkowicie.”

Projektowane rozwiązania, według projektodawcy, zmierzają do:

 • wzmocnienia ochrony dobra dziecka przez wprowadzenie obowiązku zawiadamiania prokuratora o toczącym się przed sądem postępowaniu opiekuńczym dotyczącym dziecka oraz

 • wskazanie warunków, w jakich powinno się odbywać wysłuchanie małoletniego,

 • usprawnienia orzekania w zakresie świadczeń alimentacyjnych przysługujących dziecku od rodziców przez możliwość wydania nakazu alimentacyjnego z jednoczesnym ustandaryzowaniem wysokości tych świadczeń,

 • ograniczenia liczby spraw sądowych o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego i ograniczenia liczby postępowań egzekucyjnych w sprawach o alimenty przez przyjęcie zasady wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, wynikającego z orzeczeń i ugód, z chwilą ukończenia przez uprawnionego 25 lat,

 • wprowadzenia obowiązkowego spotkania informacyjnego przed wszczęciem postępowania o rozwód w celu pojednania małżonków przy wsparciu mediatorów,

 • poprawy sprawności prowadzonych postępowań sądowych poprzez wprowadzenie możliwości nakładania przez sąd grzywny na osoby niestawiające się na badania w opiniodawczych zespołach specjalistów sądowych i

 • zobowiązane do poddania się badaniu DNA w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz

 • wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości składania wniosków o zabezpieczenie i jego zmianę, powodujących przewlekłość postępowań,

 • poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądów opiekuńczych w sprawach o kontakty przez dookreślenie niezbędnych elementów orzeczenia i

 • wprowadzenie nowych regulacji dotyczących postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz z zakresu kurateli, uregulowania zasad ustalania kontaktów z osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie i egzekwowania ustalonych przez sąd kontaktów.

Z bardzo rzeczowym podsumowaniem projektu i opinią do niego można zapoznać się pod linkiem:

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
APrawa_logo.png
bottom of page