top of page
Szukaj
  • Marta Szybiak-Kędzia

Odpowiedzialność karna za nieprawdziwe oświadczenie we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znów pojawiła się informacja o planowanych przez rząd zmianach w przepisach dotyczących kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Projekt ma numer UD337. Jego celem według projektodawcy jest przyspieszenie postępowań sądowych poprzez szybsze rozpoznawanie spraw incydentalnych o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz wniosków o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.


pochodzi z MediaWix.com


Jak dowiadujemy się z wykazu projekt zakłada, że w miejsce dotychczas stosowanych wzorów oświadczeń strony będą składać urzędowy formularz oświadczenia. Podanie nieprawdziwych informacji lub ich zatajenie skutkować będzie odpowiedzialnością karną osoby składającej oświadczenie.


Na rozpoznanie wniosku referendarze sądowi będą mieli 7 dni od dnia złożenia lub uzupełnienia braków formalnych. W projekcie zakłada się wprowadzenie jednolitych zasad przeprowadzenia dochodzenia przez sąd dla oceny sytuacji rodzinnej i majątkowej strony, która uzyskała zwolnienie lub ustanowiono dla niej adwokata lub radcę prawnego (art. 109 u.k.s.c. i art. 1191 k.p.c.). Strona, która uzyska zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie świadomie nieprawdziwych informacji, poza poniesieniem wszystkich kosztów ją obciążających, w tym konkretnym postępowaniu nie będzie mogła ponownie wystąpić o zwolnienie od kosztów.


W przypadku strony, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie świadomie nieprawdziwych informacji, postanowienie sądu o przyznaniu od niej wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego zyska walor natychmiastowej wykonalności (art. 120 § 4 k.p.c.).


Wprowadzenie zmian planowane jest na I kwartał 2022r.

173 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
APrawa_logo.png
bottom of page