top of page
Szukaj
  • Marta Szybiak-Kędzia

Kontynuacja #zasiłekOpiekuńczy

W wykazie projektów aktów prawnych pojawiła się dzisiaj informacja o projekcie rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.


Jest to bardzo dobra informacja dla rodziców, których dzieci, zgodnie z zapowiedzią #PremierRP od poniedziałku mają przejść na naukę zdalną (klasy 1-3 szkół podstawowych). Treść rozporządzenia nie jest jeszcze dostępna, niemniej podajemy link do śledzenia. Z wczorajszych zapowiedzi #PremierRP zasiłek ma być wypłacany na zasadach analogicznych jak dotychczas.

Oficjalnego aktu prawnego jeszcze brak, ale o zasadach możemy poczytać na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-kiedy-i-dla-kogo-odpowiadamy


Poniżej cytat ze strony Ministerstwa:


"Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.


W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały

  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

- rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:

> do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

> do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

> do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.


Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br."

link:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340001

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
APrawa_logo.png
bottom of page