top of page
Szukaj
  • Marta Szybiak-Kędzia

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Zaktualizowano: 20 wrz 2020

Zaplanowana wysokość #minimalneWynagrodzenie za pracę w 2021 r. ma wzrosnąć do 2 800 zł, a kwota #minimalnaStawkaGodzinowa w 2021 r. powinna wynosić 18,30 zł .Jak dowiadujemy się z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów "W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br."


Zaplanowana wysokość #minimalneWynagrodzenie za pracę w 2021 r. ma wzrosnąć do 2 800 zł, a kwota #minimalnaStawkaGodzinowa w 2021 r. powinna wynosić 18,30 zł .link do projektu: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r67136643722,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodze.html

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
APrawa_logo.png
bottom of page