top of page
APrawa_logo.png

źródło: media WIX

INWESTYCJE

BUDOWLANE

Wieloletnie doświadczenie pomaga nam i ułatwia świadczenie pomocy dostosowanej do wymagań indywidualnych klientów i uwzględniającej ich oczekiwania i potrzeby.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie procesu inwestycji budowlanej w tym:

- przeprowadzamy analizę i weryfikację stanu prawnego nieruchomości objętej planowaną inwestycja budowlaną,

- zapewniamy pomoc w toku procedury planistyczno-budowlanej i reprezentację przed organami administracji publicznej podczas uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych niezbędnych przy realizacji inwestycji budowlanej (również w zakresie ochrony środowiska),

- przygotowujemy umowę o roboty budowlane uwzględniającą charakter i specyfikę danej inwestycji oraz zapewniamy wsparcie dla inwestora jak i wykonawcy robót podczas negocjacji finalnej treści umowy (w tym kontraktów budowlanych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC), a także pomoc przy negocjowaniu umów z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego (umowy z podwykonawcami, architektem, inżynierem nadzoru),

- oferujemy wsparcie i nadzór prawny przebiegu procesu inwestycyjnego uwzględniające prawa i obowiązki wszystkich uczestników procesu zaangażowanych w inwestycje określone zawartymi umowami.

tel. +48 501 608 592

bottom of page